کاملترین فایل(گزارش کارآموزی شیمی کاربردی شركت داروسازي تهران دارو.)

گزارش کارآموزی شیمی کاربردی شركت داروسازي تهران دارو.|50176362|uve|کاملترین فایل|یو وی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارآموزی شیمی کاربردی شركت داروسازي تهران دارو.آماده دریافت می باشد .
دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی شركت داروسازي تهران دارو


آزمايشگاه كنترل كيفيت


فرمت فایل: ورد


تعداد صفحات: 58


فهرست مطالب:


فصل اول: تاريخچه شركت تهران دارو


1-1- تاريخچه و معرفي شركت


1-2- ادارات شركت داروسازي تهران دارو


1-1-2- اداره مسئول فني و تضمين كيفيت


2-1-2اداره توليد


3-1-2- اداره فورمولاسيون و تحقيقات


4-1-2- اداره كنترل كيفيت


5-1-2- اداره بازرگاني


6-1-2- اداره برنامه‌‌ريزي و انبارها


7-1-2- اداره فني و مهندسي


8-1-2- اداره امور اداري و پرسنلي


فصل دوم: دارو


2-1- تعريف دارو


2-2- طبقه‌بندي داروها


2-3- نام داروها


2-4- متابوليسم داروها


2-5- عواملي كه بر متابوليسم موثرند


2-6- مراحل متابوليسم دارو


فصل سوم: آزمايشهاي كنترل كيفي


1- آزمايشهاي كنترل كيفيت


3-1-1- آزمايش باز شدن براي قرصها و كپسولها


3-1-2- آزمايش باز شدن براي قرصهاي آنتريك كوتد


3-1-3- آزمايش باز شدن شياف‌ها و شياف‌هاي واژينال


3-1-4- آزمايش انحلال براي قرص ها و كپسول‌ها


3-1-5- آزادسازي دارو


3-1-6- يكنواختي واحدهاي دارويي


3-1-7- سختي قرصها


3-1-8- فرسايش قرصها


3-1-9- ويسكوزيته


فصل چهارم: آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه كنترل كيفيت


4-1: روش آناليز قرص بوسپيراكس ® 5 و 10


4-2: روش آناليز قرص كاروديلول mg25 و 1205 و 6025


4-3: روش آنايز كپسول فلوكستين 10 و 20


4-4: روش آناليز قرص وكسام mg50


4-5: روش تعيين مقدار قرص استامينوفن كدئين 10/300


4-6: روش تعيين مقدار قرص آلپرازولام 5 و 0 و 1


4-7: روش تعيين مقدار قرص كوتريكسول® اطفال و بزرگسالچكيده


آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت تهران دارو شامل كنترل‌هاي فيزيكي و شيميايي، ميكروبي و كنترل حين توليد مي‌باشد. آزمايشهاي فيزيكي و شيميايي مانند نقطه ذوب و تست حلاليت و تستهاي فيزيكي مجموعاً كنترل‌هاي فيزيكي و شيميايي مي‌باشد. آزمايشات در قسمت دستگاهي توسط انواع دستگاههاي كروماتوگرافي مانند
(GC, HPLC) و انواع دستگاههاي طيف‌سنجي مانند IR, UV-Vis و POLARIMETR و KARL-FISHER انجام مي‌پذيرد. كنترل‌هاي ميكروبي بر روي مواد اوليه و محصولات هر دو انجام مي‌شود. اين آزمايشات شامل كنترل مواد از نظر وجود و رشد ميكروب در آنهاست. در اين آزمايشات ميزان پرزرداتيوها ـ مواد جلوگيري كننده از پيدايش و رشد ميكروبها را اندازه‌گيري مي‌كنند. در قسمت كنترل‌هاي حين توليد،‌ آزمايشهاي در رابطه وزن سنجي، سختي، ضخامت و زمان باز شدن و فرسايش به طور اختصاصي بر روي قرص‌ها انجام مي‌شود. آزمايشات ذكر شده روي مواد اوليه در خط توليد و محصولات مختلف انجام مي‌گيرد. تستهاي ادواري تا مدتزمان انقضاي محصول به صورت ماهيانه روي محصولات توليدي كه روانه بازار شده‌اند صورت مي‌گيرد.