کاملترین فایل(گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ميانه.)

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ميانه.|50176355|uve|کاملترین فایل|یو وی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ميانه.آماده دریافت می باشد .
دانلود گزارش کارآموزی اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ميانه


موضوع كارآموزي: حسابداري


فرمت فایل: ورد


تعداد صفحات: 16


فهرست مطالب


مقدمه


تنظيم روابط كار فصل اول:گردشكار واحد


وظايف شغلي واحد تنظيم روابط كار


گردشكار واحد اشتغال


شرح وظايف عمومي بازرسان كار


گردشكار واحد بيمه بيكاري


شرح وظايف كارشناس بازار كار


فصل دوم: نقش نيروي انساني


پست هاي ثابت سازماني


ره پرسنل موجود و توزيع كارهاي ادا


اشنايي با روابط كار صنعتي


نقش برنامه ريزي و اموزشي


فه اي سازمان آموزش و فني حر


فصل سوم: طرح خود اشتغالي


بيمه بيكاري


و سيستم حسابداريدانش


هدفهاي عمده حسابداري


گزارشهاي حسابداري


گزارشهاي درون سازماني


گزارشهاي برون سازماني


مدل و عناصر حسابداري


پايان نامه گزارشگزارش كل كار امور اجتماعي شهرستان ميانه:


مقدمه:


گسترش عدالت اجتماعي.اقتصادي.فرهنگي به ويژه توزيع عادلانه درامدوايجاد فرصتهاي شغلي در سطوح مختلف مهارتي مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادي است.


از طرفي توجه به سرمايه گذاري اقتصادي و اجتماعي براي نسل ها ي آينده كشور


به ويژه در زمينه هاي تغذيه بهداشت و درمان پوشاك آموزش. و رشد فرهنگي اجتناب ناپذير است. لذا در جهت اجراي هدف برنامه كلان در سطح كشور برنامه ريزي هاي ما منطقه اي و شهرستاني نيز به منظور شناخت منابع و احتياجات به نيروي انساني همرا و هماهنگ با برنامه ريز ي هاي ساير بخشها الزامي به نظر


مي رسد در شرايط كنوني تآمين نيازهاي اساسي نيروي انساني به يك استراتژي مناسب نياز دارد. تا ضمن ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نيرو كار . اقدامي مناسب


در جهت توسعه برنامه هاي اقتصادي انجام گيرد. بايد دانست مشكلات در زمينه


فراهم كردن فرصتهاي كافي اشتغال وجود دارد كه حل اين معضل در يك برنامه


ريزي بلند مدت و با تعين سياستها و خط مشي منطقي امكان پذير خواهد بود.


برنامه ريزي نيرئي انساني و اشتغال عامل هماهنگي جمعيت فعال با نيازهاي برنامه توسعه اقتصادي . اجتماعي در شهرستان . ومنطقه و كل كشور است.


دستيابي به هدفهاي مورد نظر در قالب برنامه هاي عمراني نخواهد شد مگر اينكه


امكانات و تسهيلات مورد لزوم براي تجهيز نيروي انساني و تربيت انها براي امراز مشاغل جديد در برنامه هاي توليد(كشاورزي. صنعت ) و خدمات ارزيابي شود.