کاملترین فایل(گزارش کارورزی اصول بيمه و قوانين بيمه گري.)

گزارش کارورزی اصول بيمه و قوانين بيمه گري.|50176343|uve|کاملترین فایل|یو وی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارورزی اصول بيمه و قوانين بيمه گري.آماده دریافت می باشد .
دانلود گزارش کارورزی اصول بيمه و قوانين بيمه گري


فرمت فایل: ورد


تعداد صفحات: 44
فهرست


آشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري


چكيده


فصل اول


فصل دوم اصل جانشيني


خسارت نامه هاي بيمه اي مشكوك


محدوذيت ها


اقدامات پيشين


مزايا


فصل سوم شاخص هاي رضايت مندي مشتري در بيمه


بيمه چگونه بوجود آمد


بيمه هاي غير زندگي


آشنايي با اصول بيمه گري


نفع بيمه پذير


بيمه گري چيست ؟


بيمه در دنياي امروز


فصل چهارم


نتيجه گيري


پيشنهاداتآشنايي با صنعت بيمه و اصول بيمه گري


چكيده :


هنگامي كه A ( بيمه گر ) مزايايي چون پول خسارات بيمه و يا ترميم وضعيت به B ( بيمه گزار ) اعطا مي نمايد B ممكن است بر اساس قانون ملزم شود كه برخي حقوق از جمله حق جانشيني در باقي مانده اموال بيمه شده را به A منتقل نموده و يا حقي در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام عليه وي را به بيمه گذار اعطا نمايد. اين الزام به ان خاطر است كه A حتي المقدور امكان جبران خسارت يا هزينه اي را كه به واسطة اعطاي مزايا به B متحمل مي شود در مورد برت كشان و ضامن هاي آنها نيز مصداق دارد.


در بحث حق جانشيني نكتة اساسي عبارت است از رعايت اصل غرامت جلوگيري از اضافه پرداخت به بيمه گذار ، چرا كه بيمه گذار ممكن است با دريافت وجه خسارت از هر دو طرف از بيمه گر و شخص ثالث بيش از حد خسارت دريافت نمايد. جلوگيري از اضافه دريافت بيمه گذار از برخي راه ها امكان پذير است ولي راهكارهايي كه توسط قانون انگلستان اعمال مي شوند به قرار زيرند.